Facebook Posts
3 weeks ago

3 weeks ago

Ang Limay Water District ay hindi muna magpapataw ng penalty charge at ipagpapaliban din po muna ang pagpuputol ng serbisyo ng tubig sa buwan ng Marso at Abril.

3 weeks ago

Para sa karagdagang impormasyon maari pong tumawag sa mga numero:
tel. no.: 244 5274
mobile no.: 0998 973 0343

« 1 of 4 »