1 month ago
Photos from Limay Water District's post

Sa mga nais pong malaman ang kanilang Water Bill, maari po kayong pumunta sa http://bills.limaywaterdistrict.gov.ph

Upang malaman ang paraan ng pag register sa aming online water bill inquiry, maari ... See more

2 months ago

2 months ago

2 months ago

2 months ago

3 months ago

3 months ago

Ang Limay Water District ay hindi muna magpapataw ng penalty charge at ipagpapaliban din po muna ang pagpuputol ng serbisyo ng tubig sa buwan ng Marso at Abril.

3 months ago

Para sa karagdagang impormasyon maari pong tumawag sa mga numero:
tel. no.: 244 5274
mobile no.: 0998 973 0343

5 months ago

Deadline of submission is on February 18, 2020.

« 1 of 2 »